Skolbesök

Under februari har teatergruppen ”Östfronten” erbjudit alla i årskurs 4 och 5 i Östhammars kommun att komma och se deras föreställning ”kopparkistans hemlighet” på Storbrunn i Östhammar. Som en del i detta erbjudande kunde Slutförvarsenheten komma och prata om vår verksamhet, med fokus på ”informationsbevarande”.

 

Den 4 mars åkte vi till Kristinelundsskolans årskurs 4 och 5 för att prata om detta. Vi pratade om att det finns ett företag som vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, och vi berättade om det befintliga slutförvaret för använt radioaktivt avfall, SFR. Vi pratade med eleverna om det är viktigt att hålla informationen vid liv eller om det är bättre att helt enkelt glömma bort vad som finns, samt för-/nackdelar med dessa alternativ. Eleverna fick se varningssymboler som finns nu och gissa vad de betyder. Det belyste samtidigt hur svårt det kan vara att veta vad någon annan menar, även om det är skyltar som används nu på olika sätt.

 

Som en del i vårt besök fick eleverna i uppgift att rita eller skriva om något av följande:

1. Vad man kan kalla slutförvaret

2. En symbol som varnar eller informerar om vad som finns i slutförvaret

3. En byggnad eller liknande att placera ovan jord för att hålla informationen vid liv.

Vi kopplade rituppgiften till föreställningen som de tidigare sett då dessa frågor fanns med där.

Nedan kan ni se ett urval av de förslag vi fick in. Detta är något som bland annat SKB får ta till sig tycker vi!

Från åk 4:

Från åk 5:

Till toppen av sidan