Slutförvarsfrågan

På denna webbplats kan du hitta information kring de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Vad händer nu?

 

Var står vi i processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle?

Rättslig prövning

 

Hur går prövningen till gällande utbyggnaden av det befintliga slutförvaret SFR?

Kommunens arbete

 

Hur arbetar kommunen med slutförvarsfrågorna?

 

Processens tidslinje

Här kan du läs mer och följa processen från start till mål samt se vart vi är idag

"Vi ska försäkra oss om att den långsiktiga säkerheten är den högsta möjliga då kommunen ska säga ja eller nej till ett slutförvar. "
- Barbro Andersson Öhrn, f.d. ordförande i Östhammar kommuns säkerhetsgrupp

Till toppen av sidan