Slutförvarsfrågan

På denna webbplats kan du hitta information kring de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Processens tidslinje

Här kan du läs mer och följa processen från start till mål samt se vart vi är idag

"I hela vårt arbete har utgångspunkten alltid varit att försäkra oss att den långsiktiga säkerheten är den högsta möjliga då kommunen ska säga ja eller nej till ett slutförvar. "
- Tomas Näslund, ordförande i Östhammar kommuns granskningsgrupp

Till toppen av sidan