Kontaktuppgifter till nyckelpersoner

Jacob Spangenberg

Ordförande för kommunstyrelsen, Östhammars kommun

Telefon: 070-252 01 42

jacob.spangenberg@osthammar.se

Jonas Svensson

Ordförande för kommunfullmäktige och ordförande referensgruppen

Telefon: 070-779 70 98

jonas@alunda.nu

Anna-Lena Söderblom

Ordförande för referensgruppens arbetsutskott

Telefon: 070-723 40 20

anna-lena.soderblom@osthammar.se

Bertil Alm

Ordförande för MKB-gruppen

Telefon: 070-922 84 47

bertil.alm@centerpartiet.se

 

Margareta Widén-Berggren

Vice ordförande för kommunstyrelsen

Telefon: 070-560 38 90

Margareta.Widen-Berggren@osthammar.se

Pär-Olof Olsson

Vice ordförande för säkerhetsgruppen

Telefon: 070-255 44 95

Par-Olov.Olsson@osthammar.se 

Tomas Näslund

Ordförande för säkerhetsgruppen

Telefon: 070-768 58 14

tomas_naslund@yahoo.com

 

Marie Berggren

Chef för strategienheten

Telefon: 070-980 04 17

marie.berggren@osthammar.se

 

Magnus Degerman

Kommunikatör på Strategienheten

Telefon: 070-589 01 01

magnus.degerman@osthammar.se

Anna Bergsten

Utredare på Strategienheten

Telefon: 070-692 63 78

anna.bergsten@osthammar.se