Slutförvar i Forsmark

Välkommen! Här hittar du information om ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Du kan läsa om hur det är tänkt att fungera, vem som gör vad och hur du kan påverka processen.

Tidslinje

Tidslinje – här kan du följa utvecklingen.

Klicka för att se tidslinjen och läsa mer om processen.

1976
AKA-utredningen
1977
KBS-1 presenteras
Villkorslagen
1978
Metoden KBS-2 presenteras
1980
Folkomröstning om kärnkraft
1982
SFR
1983
KBS-3 presenteras
1984
Kärntekniklagen
1988
Strålskyddslagen
SFR får begränsat drifttillstånd
1992
SFR i rutinmässig drift
1995
Medel ur kärnavfallsfonden
SKB startar förstudier
1998
Miljöbalken
2001
Kommunen tillåter platsundersökningar
2002
SKB inleder platsundersökningar i Forsmark
2003
Ny slutförvarsorganisation
2004
Medel ur kärnavfallsfonden
2009
SKB meddelar platsval
Ny slutförvarsorganisation
2011
SKB ansöker
2014
Ansökan om SFRs utbyggnad
2016
Nuvarande slutförvarsorganisation bildas
2017
Huvudförhandling
Yttrande från MMD och SSM
2018
Här är vi nu
Mars
Lokal folkomröstning
Östhammars kommun tillfrågas
Regeringsbeslut
2019
Villkor fastställs
2020
Byggstart vid ett eventuellt ja

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

Arbetet fortsätter

2018-02-01

Slutförvarsarbetet i Östhammars kommun fortsätter. Vi jobbar för att våra medborgare ska få en bred och öppen bild av de olika aspekterna kring SKB:s ansökan för ett uppförande av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Vi jobbar även med den pågående ansökan för utbyggnaden av SFR som kungjordes i december 2017.

Aktuellt

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23