Slutförvar i Forsmark

Välkommen! Här hittar du information om ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Du kan läsa om hur det är tänkt att fungera, vem som gör vad och hur du kan påverka processen.

Tidslinje

Tidslinje – här kan du följa utvecklingen.

Klicka för att se tidslinjen och läsa mer om processen.

1976
AKA-utredningen
1977
KBS-1 presenteras
Villkorslagen
1978
Metoden KBS-2 presenteras
1980
Folkomröstning om kärnkraft
1982
SFR
1983
KBS-3 presenteras
1984
Kärntekniklagen
1988
Strålskyddslagen
SFR får begränsat drifttillstånd
1992
SFR i rutinmässig drift
1995
Medel ur kärnavfallsfonden
SKB startar förstudier
1998
Miljöbalken
2001
Kommunen tillåter platsundersökningar
2002
SKB inleder platsundersökningar i Forsmark
2003
Ny slutförvarsorganisation
2004
Medel ur kärnavfallsfonden
2009
SKB meddelar platsval
Ny slutförvarsorganisation
2011
SKB ansöker
2014
Ansökan om SFRs utbyggnad
2016
Nuvarande slutförvarsorganisation bildas
2017
Huvudförhandling
Här är vi nu
December
Yttrande från MMD och SSM
2018
Lokal folkomröstning
Östhammars kommun tillfrågas
Regeringsbeslut
2019
Villkor fastställs
2020
Byggstart vid ett eventuellt ja

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

"Vi ska försäkra oss om att den långsiktiga säkerheten är den högsta möjliga då kommunen ska säga ja eller nej till ett slutförvar. "
- Barbro Andersson Öhrn, f.d. ordförande i Östhammar kommuns säkerhetsgrupp

Arbetet fortsätter

2017-11-23

Kommunens arbete fortsätter även fast den intensiva huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen (MMD) är avslutad för den här gången. Den 20 december väntas yttrandet från MMD komma och även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer med sitt officiella yttrande runt årsskiftet.

Granskningsgrupperna har påbörjat arbetet kring ansökningarna för utbyggnaden av SFR likväl som att arbetet inför den kommande folkomröstningen pågår aktivt. Vårt arbete syftar till att kommunmedborgarna ska få en möjlighet att ta till sig information kring vad slutförvarsfrågan handlar om, även om det blir en sammanfattad bild av den oerhört komplexa frågan detta är.

Vi tillhandahåller information genom bland annat öppna möten, närvaro genom våra internetbaserade kanaler och annonser i de lokala veckotidningarna. Ni kommer bland annat att få se en uppfräschning av hemsidan framöver också.

 

Magnus Degerman, kommunikatör på Östhammars kommun

Aktuellt

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Signerat, del 6

2017-10-30

Signerat, del 5

2017-10-26

Signerat, del 4

2017-10-19

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

Sista dagen i Östhammarsveckan. Denna dag har ägnats åt åtaganden och villkor…

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Fjärde dagen, idag med syn på platsen. Igår blev det inget nyhetsbrev, utan…

Signerat, del 3

2017-10-12

Huvudförhandlingar i Gimo, tisdag

2017-10-10

En andra dag med mycket information från SKB. Huvudförhandlingarna gällande…