Huvudförhandlingar i Gimo, måndag

2017-10-09

Så var Östhammarsveckan igång. Huvudförhandlingarna gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i mark- och miljödomstolen, denna vecka i Gimo (Ladan).

Eftermiddagen startade på motsvarande sätt som i Stockholm och Nacka, dvs att domstolen förklarade hur huvudförhandling går till, vilka mål som hanteras i den här förhandlingen och hur det går till när man lämnar synpunkter och ställer frågor i förhandlingen. Under den här veckan kommer lokal miljöpåverkan av slutförvaret för använt kärnbränsle hanteras men domstolen kommer även hålla sammanträde om artskyddsdispens för tex Gölgroda och Gulyxne. Frågor som rör hamnen i Forsmark och slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall kommer tangeras, då man ibland måste titta på hur olika verksamheter tillsammans påverkar tex med buller- eller vattenpåverkan.

SKB har framfört sina yrkanden, och motparter som inte yttrat sig i vare sig Stockholm eller Oskarshamn har haft möjlighet att redovisa sin inställning. Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) är två nya parter i Östhammar och bägge avstyrkte ansökan.

SKB har sedan presenterat vad som ska förvaras, metoden och vilka anläggningar som planeras och också gått in på de mer platsspecifika egenskaperna som gjort att man valt Forsmark. Morgondagen kommer ägnas åt mer detaljerade frågeställningar.