Vad händer nu?

Den 23 september 2019 startar en två veckor lång huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Huvudförhandlingen är en del av mark- och miljödomstolens handläggning av ansökan. Östhammars kommun kommer delta som part i ärendet. Efter avslutad huvudförhandling kommer domstolen att lämna över ärendet och sitt yttrande över ansökan till regeringen.

 

Vid förhandlingen kommer Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) att presentera sin ansökan och motparter ges möjlighet att redovisa sina synpunkter. Det finns även tid för domstolen och motparter att ställa frågor. Under andra förhandlingsveckan genomförs det ett platsbesök, en så kallad syn, på den befintliga anläggningen och Stora Asphällan. Förhandlingen är offentlig så alla intresserade har rätt att närvara.

 

Till toppen av sidan