Utbyggnad och fortsatt drift

I december 2014 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. SKB har ansökt om utbyggnad för att i första hand rymma rivningsavfall från Sveriges kärntekniska anläggningar. Avfallet inkluderar bland annat nio reaktortankar av kokvattentyp, metallskrot, betong och annat byggnadsmaterial.

 

Utbyggnaden av SFR planeras i direkt anslutning till den befintliga anläggningen och den utbyggda anläggningen är tänkt att fungera som en enhet. De huvudsakliga säkerhetsprinciperna och barriärerna är samma för hela anläggningen. Varje förvarsdel har dock sin specifika utformning anpassad efter det avfall som ska förvaras i just den delen. Befintliga SFR består av fem olika förvarsdelar och i utbyggnaden planeras för ytterligare sex förvarsdelar.

Bild: SKB:s egna skiss på hur utbyggnaden ska ligga ställt mot det befintliga förvaret. Den grå delen till höger är det befintliga SFR och det blå till vänster är den tänkta utbyggnaden. 

Det utbyggda SFR planeras rymma maximalt 180 000 kubikmeter avfall, vilket innebär en utökning av slutförvarsvolymen med 117 000 kubikmeter. Det planeras för sex nya bergsalar med en längd på mellan 240 och 275 meter (se figur). Taknivån i den nya delen planeras ligga i nivå med den befintliga silons botten cirka 120 meter under havsytan.

 

I den ursprungliga ansökan ansökte SKB även om att få mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR och om att få bygga en ny nedfartstunnel till slutförvaret. Dessa båda delar är inte längre aktuella på grund av krav från bland annat Östhammars kommun.

Till toppen av sidan