Tillgänglighetsredogörelse

Slutförvarsenheten i Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur slutforvarforsmark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver innehåll från slutforvarforsmark.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta någon av tjänstepersonerna på enheten eller via slutforvarsenheten@osthammar.se

Kontaktinformation till personal finner du på www.slutforvarforsmark.se/om-oss/kontaktuppgifter-till-nyckelpersoner/

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Filer i dokumentbanken består av främst äldre signerade och inscannade dokument, som gör dessa svåra att tillgänglighetsanpassa. Därför väljer vi att inte åtgärda detta. Om någon specifik information önskas från dessa kan ni kontakta personal från Slutförvarsenheten så hjälper vi er så gott vi kan att ta del av informationen på det sätt ni önskar.

Videofilmer förekommer via länkning till Youtube. Filmer som publiceras från 2020 textas kort efter publicering medan äldre filmer textas så fort vi hittar tid och resurser till detta. 

Tabb-funktion fungerar inte enligt direktivet på alla sidor på hemsidan, exempelvis ”nyheter”. Vi diskuterar för närvarande hur det ska hanteras, pga stora kostnader för att åtgärda det. 

 

Oskäligt betungande anpassning

Slutförvarsenheten i Östhammars kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för gällande textning. Då vi endast är en person som arbetar med kommunikationen när det gäller hela kommunens slutförvarsarbete så kan det ta lite extra tid att texta filmerna som ofta är långa och med mycket tal. Tanken är att ta det löpande så fort det finns tid att jobba med detta. Vi prioriterar nytillkomna filmer först. 

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.slutforvarforsmark.se via olika testverktyg i webbläsaren Google Chrome.

 

 

Webbplatsen publicerades 2016-09-26

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-10-07

Till toppen av sidan