Slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall

I dagsläget är Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL) endast på konceptstadiet, och fram till att detta lager är klart ligger avfallet hos de olika kärnkraftverken. Det har inte påbörjats markundersökningar eller diskussioner om platsval för SFL än. SKB beräknar att detta slutförvar kör igång runt 2040. 

Läs mer om SFL på SKBs hemsida.

Till toppen av sidan