Östhammars kommun

Östhammars kommun

Östhammars kommun är en skärgårdskommun vid Östersjön. Den största tätorten heter Östhammar och ligger 7 mil från Uppsala och 12 mil från Stockholm. Kommunen ligger i Uppsala län och har en befolkning på nästan 22 000 personer fördelat på sex tätorter och landsbygd. Tätorterna i kommunen är Alunda, Gimo, Hargshamn, Österbybruk, Östhammar och Öregrund.

 

Östhammars kommun ligger i Roslagen, med storslagen natur och havet som närmaste granne. Vi har en kustlinje på 4000 kilometer och omkring 1000 öar. I kommunen finns mer än 5000 fritidshus och en rik kulturbygd med flera välbevarade vallonbruk och herrgårdar. 2000 företag skapar tillväxt i kommunen och utvecklingen pågår för fullt

Kärnteknisk verksamhet i Östhammars kommun

Kärnteknisk verksamhet har funnits i Östhammars kommun under årtionden. I Forsmark finns ett kärnkraftverk och ett slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Frågan om hanteringen av det radioaktiva avfallet har alltid varit närvarande och ständigt aktuell sedan kommunen blev utpekad som potentiellt lämplig plats för slutförvarsanläggningar redan under den andra hälften av 1970-talet i och med AKA-utredningen. Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) gjorde sitt platsval 2009, och det föll på Forsmark.

 

Sedan 2011 pågår prövningar för att SKB dels vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Sedan 2014 pågår även prövningar för att SKB vill bygga ut det befintliga SFR. Kommunen spelar en avgörande roll i båda dessa prövningar eftersom de planerade anläggningarna omfattas av det kommunala vetot i miljöbalken.

Hur påverkas miljön?

Det finns ett antal områden med extra höga naturvärden i området i Forsmark vilket innebär att särskild hänsyn tagits till att dessa ska påverkas på minsta möjliga sätt av ett eventuellt bygge av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Exempelvis har undersökningar genomförts huruvida artskyddade grodor klarar att öka populationen i uppförda gölar då tre befintliga gölar måste fyllas igen där ovanjordsdelarna av slutförvaret är tänkt att ligga. Det som oroar är bland annat grundvattennivåsänkning som kan påverka våtmarker, men även om buller av verksamheten kan störa fågellivet. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Till toppen av sidan