Kalendarium

Här publicerar vi händelser som Slutförvarsenheten ordnar eller närvarar vid. Mer information om varje punkt som vi ordnar kommer inför respektive tillfälle. Sidan uppdateras löpande.  

 

2020

18 februari – Öppet referensgruppsmöte

 

Till toppen av sidan