Kalendarium

Här publicerar vi öppna händelser som Slutförvarsorganisationen ordnar eller närvarar vid. Mer information om varje punkt som vi ordnar kommer inför respektive tillfälle. Sidan uppdateras löpande.  

 

2022

24-25 maj – Östhammars kommun medverkat på huvudförhandling i Oskarshamn. 

 

 

Till toppen av sidan