Kalendarium

Här publicerar vi händelser som Slutförvarsenheten ordnar eller närvarar vid. Mer information om varje punkt som vi ordnar kommer inför respektive tillfälle. Sidan uppdateras löpande.  

 

2019

23 september till 3 oktober – Huvudförhandling om SFR-utbyggnad. 

 

5 november – öppet referensgruppsmöte

 

17 december – öppet referensgruppsmöte

Till toppen av sidan