Kalendarium

Här publicerar vi öppna händelser som Slutförvarsorganisationen ordnar eller närvarar vid. Mer information om varje punkt som vi ordnar kommer inför respektive tillfälle. Sidan uppdateras löpande.  

 

2022

29 november till 1 december – Östhammars kommun medverkar på villkorsförhandling i Nacka tingsrätt gällande ärendet om utbyggnad av SFR. 

 

 

Till toppen av sidan