Kalendarium

Här publicerar vi händelser som Slutförvarsenheten ordnar eller närvarar vid. Mer information om varje punkt som vi ordnar kommer inför respektive tillfälle. Sidan uppdateras löpande.  

 

2019

 

17 december – öppet referensgruppsmöte

Plats: Storbrunn, Östhammar

Tid: 14:30-15:30 (preliminärt)

Innehåll: Vi presenterar bland annat de yttranden som Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten lämnat in gällande en eventuell utbyggnad av SFR, samt kommunens fortsatta arbete kring detta. 

Mötet kommer att webbsändas. 

Till toppen av sidan