Behandling av personuppgifter – Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Östhammars kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Nyhetsbrev

Östhammars kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering). De personuppgifter som behandlas för ändamålet är e-postadress. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke, Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1A.

Samtycke för nyhetsbrevet gäller tills vidare, men du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att klicka på länken längst ner i de nyhetsbrev som skickas ut. Du kan även kontakta slutforvarsenheten@osthammar.se

 

Kontaktformulär

Den information som samlas in via vårt kontaktformulär används endast för att kunna svara på din fråga. Vi använder inte denna information efter avslutad kontakt.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke, Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1A.

 

Webbsända möten

Slutförvarsenheten avser att öppet webbsända så många av våra informationsmöten som vi kan. Detta gör vi för att agera så transparent och öppet som vi kan i en fråga som vi anser har allmänt intresse hos kommunens medborgare. Vi tar därför stöd i Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1E.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur Östhammars kommun hanterar dina personuppgifter så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osthammar.se

 

 

 

Till toppen av sidan