Frågor och svar

Här kan du titta igenom vilka frågor som andra redan har ställt och se om du hittar svaret du söker. Det går även bra att kontakta slutförvarsenheten via kontaktsidan eller formuläret längst ner på sidan.

Hur ska invånare i kommunen kunna känna sig säkra? Läs merStäng

Kommunen litar på våra expertmyndigheter i dessa frågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har flera gånger meddelat att de anser att slutförvaret kommer klara de säkerhetskrav som är uppställda, och kommunen ser ingen anledning att misstro detta.

Vad händer med ansökan nu? Läs merStäng

Efter regeringens beslut i de båda ärendena så återgår ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att exempelvis ta fram särskilda villkor. Det innebär att man på detaljnivå klargör vad SKB får, och inte får, göra inom sitt tillstånd. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer även fortsatt att pröva ansökan eftersom det sker en så kallad stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

Hade kommunen verkligen kunnat säga nej? Läs merStäng

Ja, Kommunen har alltid vetorätt i ärenden som innebär en etablering av nya kärntekniska anläggningar, så kommunen kunde ha sagt nej. Östhammars kommun valde dock att säga ja i de båda prövningarna efter beslut i fullmäktige. Om kommunen hade sagt nej hade det funnits en viss möjlighet för regeringen att gå emot kommunens vilja. Men regeringen måste då ha mycket starka skäl.

Hur långt har Sverige kommit jämfört med andra länder? Läs merStäng

Sverige och Finland ligger längst fram i världen när det gäller att få till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Finland använder samma metod som SKB har tagit fram, men på grund av ländernas olika ansökningsprocesser ligger vi ändå i olika faser och Finland har redan grävt sig ner till förvarsdjup.

Har andra platser undersökts? Läs merStäng

Ja, under främst 1990-talet undersöktes ett flertal platser i landet. Av olika anledningar föll några bort och tillslut valde SKB mellan Östhammars kommun och Oskarshamns kommun. 2009 gjordes valet att man går vidare med Forsmark som tänkt plats.

Hur påverkar ett slutförvar miljön? Läs merStäng

Ja, det är klart att miljön påverkas på olika sätt. Därför har SKB länge forskat inom många olika områden och arbetat förebyggande för att begränsa påverkan så mycket som möjligt. Ett exempel är att SKB har skapat nya gölar då deras verksamhet innebär att de behöver fylla igen några befintliga. Det gör de för att säkerställa boplatser och återväxt hos den fridlysta gölgrodan. Myndigheterna ansvarar också för att säkerställa att allt sker lagenligt.

Kommer Sverige att ta emot använt kärnbränsle från andra länder? Läs merStäng

De slutförvar som SKB fått ja från regeringen för nu är för svenskt radioaktivt avfall. Det finns ett internationella konventioner som innebär att alla länder ska ta hand om sitt eget kärnavfall.

Går kärnbränslet att ta upp igen? Läs merStäng

Ja, det kommer rent tekniskt gå att ta upp kapslarna med kärnbränsle igen, men det är såklart väldigt komplicerat.

    Frågeformulär

    Här kan du skicka in din egna frågeställningar om frågor som rör slutförvar i Östhammars kommun. Vi publicerar inte din fråga på hemsidan.

    Jag samtycker till att dela med mig av ovan information. Läs mer hur Östhammar hanterar personuppgifter här.

    Till toppen av sidan