Frågor och svar

Här kan du titta igenom vilka frågor som andra redan har ställt och se om du hittar svaret du söker. Det går även bra att kontakta slutförvarsenheten via kontaktformuläret. Dessa frågor publiceras inte på hemsidan.

Hur ska invånare i kommunen kunna känna sig säkra? Läs merStäng

I hela vårt arbete har utgångspunkten alltid varit att försäkra oss att den långsiktiga säkerheten är den högsta möjliga då kommunen ska säga ja eller nej till ett slutförvar. I och med domstolsförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen börjar vi närma oss ett beslut i frågan.

- Tomas Näslund, ordförande i Säkerhetsgruppen

Vad händer med ansökan? Läs merStäng

Ansökan behandlas av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen som förbereder ärendet till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet. I samband med regeringens prövning kommer Östhammars kommun frågas om vi kan acceptera ett slutförvar i kommunen. Efter beslut om tillåtlighet kommer ansökningarna att gå tillbaka till mark- och miljödomstolen och strålsäkerhetsmyndigheten som fattar beslut om villkor.

- Bertil Alm, ordförande i MKB-gruppen

Kan kommunen verkligen säga nej? Läs merStäng

Ja, kommunen kan säga nej! I det fall som kommunen väljer att säga nej har SKB meddelat att de avslutar projektet med ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Dock finns SKB fortfarande kvar i kommunen med driften av det befintliga SFR.

Trots att kommunen kan säga nej så kan regeringen ändå välja att ge tillåtlighet till projektet. Det enda fall regeringen kan göra det, är om de gör bedömningen den totala sammanvägningen mellan olika samhällsintressen är så stor att den motiverar att inte ta hänsyn till kommunens nej.

- Marie Berggren, chef på Slutförvarsenheten i Östhammars kommun

Hur långt har Sverige kommit jämfört med andra länder? Läs merStäng

I dagsläget finns det inget färdigt slutförvar för använt kärnbränsle någonstans i världen. Sverige, Finland och Frankrike har kommit längst i planeringen av geologiskt förvar för använt kärnbränsle.

- Tomas Näslund, ordförande i Säkerhetsgruppen

Har andra platser undersökts? Läs merStäng

SKB har gjort detaljerade undersökningar i både Oskarshamn och Östhammars kommun. Förstudier har gjorts även i Storuman, Malå, Nyköping, Tierp, Älvkarleby och Hultsfred.

- Ingrid Gustafsson, MKB-gruppen

Skulle ett slutförvar påverka miljön? Läs merStäng

Det sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle skulle ge upphov till flera olika typer av miljöpåverkan, bland annat grundvattenavsänkning som kan påverka flera känsliga våtmarker ovanför slutförvaret. Buller från vägtrafik och själva bygget kan störa både människor och miljö.

- Reinhold Delwall, MKB-gruppen

Kommer Sverige att ta emot använt kärnbränsle från andra länder? Läs merStäng

Nej, enligt svensk lag kommer Sverige inte att ta emot kärnavfall från andra länder.

- Anna-Lena Söderblom, Ordförande i Referensgruppens arbetsutskott

Går kärnbränslet att ta upp igen? Läs merStäng

Uppdraget som SKB fått från regering och riksdag är att bygga ett slutförvar, dvs utan planering för återtag. Möjligheter att ta upp bränslet kommer att finnas, men den processen är komplicerad.

- Barbro Andersson Öhrn, Tidigare ordförande i Säkerhetsgruppen

    Frågeformulär

    Här kan du skicka in din egna frågeställningar om frågor som rör slutförvar i Östhammars kommun. Vi publicerar inte din fråga på hemsidan.

    Jag samtycker till att dela med mig av ovan information. Läs mer hur Östhammar hanterar personuppgifter här.

    Till toppen av sidan