Dokument och länkar

På den här sidan lägger vi ut alla handlingar från Östhammars kommun gällande slutförvarsfrågan. Listan uppdateras löpande.

Nedan hittar du även länkar till olika aktörer som på olika sätt är aktiva runt slutförvarsfrågan, och på deras respektive hemsidor kan du hitta ytterligare information.

 

 

Östhammars kommun

Oskarshamns kommun

Svensk kärnbränslehantering AB – SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mark- och miljödomstolen i Nacka

Länsstyrelsen Uppsala

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsrådet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning – MKG

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat – Milkas

Opinionsgruppen för säker slutförvaring – OSS

Kärnbränsleförvaret - Miljöbalken

Till toppen av sidan