Våra webbsändningar

Här samlar vi våra tidigare webbsända seminarier

Klicka på seminariet du vill se nedan. Du kommer att skickas till Östhammars kommuns YouTube-kanal som öppnas i en ny flik.

13/02/2018 – Informationsmöte

Östhammars kommun anordnade ett öppet informationsmöte där de nationella aktörerna fanns representerade. Dessa fick berätta om sitt arbete och hur situationen för dem ser ut nu, och framöver.

Medverkande:

Moderator: Ulf Wickbom
Svensk kärnbränslehantering AB – Magnus Westerlind
Strålsäkerhetsmyndigheten – Ansi Gerhardsson
Mark- och miljödomstolen – via Malin Wikström, Front Advokater
Kärnavfallsrådet – Carl Reinhold Bråkenhielm
Länsstyrelsen i Uppsala län – Lars Johnsson
Oskarshamns kommun – Bodil Liedberg Jönsson
Östhammars Kommun – Jacob Spangenberg
Miljörörelsens kärnavfallsgranskning – Johan Swahn
Sero – Leif Göransson
Milkas – Herbert Henkel

30/01/2018 – Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Fokus för mötet låg på de yttranden som Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen publicerade den 23 januari.

Medverkande:

Marie Berggren, chef på Strategienheten

Malin Wikström, juridiskt ombud för Östhammars kommun

12/12/2017 – Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Medverkande:

Marie Berggren, chef på Strategienheten

Anna Bergsten, utredare på Strategienheten

Magnus Degerman, kommunikatör på

30/11/2017: Vad händer i huvudförhandlingarna?

En sammanfattning av de nu avslutade huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Vad hände, och vad händer framöver inför den kommande folkomröstningen? Mötet genomfördes på Bruksgymnasiet i Gimo.

Medverkande:

Margareta Widén-Berggren, vice ordförande i kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

26/09/2017: Vad händer i huvudförhandlingarna?

En uppdatering av vad som händer i de pågående huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Det öppna mötet genomfördes i Olandskolan i Alunda.

Medverkande:

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen
Margareta Widén-Berggren, vice ordförande i kommunstyrelsen
Pär-Olof Olsson, ledamot i kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

29/08/2017: Vad händer i slutförvarsfrågan?

Seminariet besvarar frågor om hur processen ser ut, vilken roll kommunen har, vad som ska hända under de kommande huvudförhandlingarna samt hur folkomröstningen hanteras.

 

Medverkande:

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten
Barbro Andersson Öhrn, säkerhetsgruppens fd ordförande i Östhammars kommuns slutförvarsorganisation

Moderator: Johan Köhler

23/03/2017: Jordbävningar och slutförvar

Med fokus på Forsmark visar Björn Lund hur jordbävningsrisken uppskattas, och vilken risk det är som ett slutförvar måste förberedas för. Björn ger också en bred bild kring förekomsten av jordbävningar i Sverige och världen.

Talare: Björn Lund, universitetslektor i seismologi vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Moderator:  Johanna Yngve Törnqvist, utredare på Östhammars kommun

16/02/2017: Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar

Hur kan man med fjärde generationens kärnkraft förbränna använt kärnbränsle och vad innebär det för slutförvarsfrågan?

Talare: Pär Olsson, avdelningsföreståndare för Reaktorfysik vid KTH, disputerade i fysik och kärnteknik vid Uppsala Universitet 2005 och har ett förflutet som elev vid Forsmarks skola. Han har också arbetat på det franska energibolaget Edf:s forsknings- och utvecklingsenhet.

Moderator: My Laurell

02/02/2017: Hur påverkas ett slutförvar av kallare klimat?

Seminariet handlar om ett forskningsprojekt som har bedrivits på Grönland. Målet har varit att få en bättre bild av hur nästa inlandsis kan påverka ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle.

Talare: Lillemor Claesson Liljedahl har arbetat på SKB sedan 2008 och var Grönlandsprojektets projektledare. Lillemor har en bakgrund inom geologi och geokemi och doktorerade 2007 med en avhandling som fokuserade på jordbävningar ur ett kemiskt perspektiv. Idag arbetar Lillemor i SKB:s klimatexpertgrupp.

Moderator: My Laurell

Till toppen av sidan