Så här kan du påverka

Östhammars kommun har en avgörande roll i processen kring slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan påverka processen genom att ställa dina frågor eller ge dina synpunkter till vår granskningsorganisation. Maila dina synpunkter till slutforvarsenheten@osthammar.se. Under fliken Om oss hittar du även kontaktuppgifter till de politiker i kommunen som arbetar med extra fokus på frågor om slutförvar.

För att påverka frågor om slutförvar och i kommunen i allmänhet kan invånare använda sig av flera sätt. Läs mer här.