Dokumentbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dokument angående slutförvar av använt kärnbränsle

SKB lämnade 2011 in en ansökan för slutförvaret för använt kärnbränsle, och 2014 en ansökan för att bygga ut SFR. Sedan dess har kommunen svarat på ett antal remisser och lämnat synpunkter, dels på kompletteringsbehovet av ansökningarna, dels i sakfrågan. I kommunens yttranden kan du se vilka synpunkter som vi har förmedlat till SKB och till de berörda myndigheterna. Här hittar du länkar till kommunens yttranden över slutförvaret av använt kärnbränsle och SFR.

 

Östhammars kommun

Oskarshamns kommun

Svensk kärnbränslehantering AB – SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mark- och miljödomstolen i Nacka

Länsstyrelsen Uppsala

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsrådet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning – MKG

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat – Milkas

Opinionsgruppen för säker slutförvaring – OSS

Till toppen av sidan