Vanliga frågor och svar

Här kan du titta igenom vilka frågor som andra redan har ställt och se om du hittar svaret du söker.

Klicka på den kategori som du är intresserad av. Då visas alla frågor i den kategorin. För att återgå till att se alla frågor, avmarkera den kategori du just valt genom att klicka på den igen.

Hur ska invånare i kommunen kunna känna sig säkra?

Den långsiktiga säkerheten är den absolut viktigaste frågan. Ansökan granskas nu av myndigheter, forskare och experter. Inför beslut av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen ska säkerheten stå i fokus. För oss i kommunen måste granskningen visa att SKB:s ansökan uppfyller de högt ställda kraven.

- Barbro Andersson Öhrn, Säkerhetsgruppen

Vad händer med ansökan?

Ansökan behandlas av strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MD) som förbereder ärendet till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet. I samband med regeringens prövning kommer Östhammars kommun frågas om vi kan acceptera ett slutförvar i kommunen. Efter beslut om tillåtlighet kommer ansökningarna att gå tillbaka till mark- och miljödomstolen och strålsäkerhetsmyndigheten som fattar beslut om villkor.

- Bertil Alm, MKB-gruppen
Kategorier: Processen

Kan kommunen verkligen säga nej?

Ja, kommunen kan säga nej! I det fall som kommunen väljer att säga nej har SKB meddelat att de avslutar projektet med ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Dock finns SKB fortfarande kvar i kommunen med driften av det befintliga SFR.

Trots att kommunen kan säga nej så kan regeringen ändå välja att ge tillåtlighet till projektet. Det enda fall regeringen kan göra det, är om de gör bedömningen den totala sammanvägningen mellan olika samhällsintressen är så stor att den motiverar att inte ta hänsyn till kommunens nej.

- Marie Berggren, chef strategienheten
Kategorier: Beslut

Hur vet man att det bästa berget finns just i Forsmark?

SKB har genomfört översiktsstudier på vissa områden, förstudier på vissa platser, samt grundliga undersökningar av berget i Forsmark och i Oskarshamn. I dessa undersökningar har man funnit att berget i Forsmark är det bästa. Dessa undersökningar granskas nu noggrant. Granskningen kommer att visa om SKB har rätt i sin bedömning.

- Säkerhetsgruppen

Hur långt har Sverige kommit jämfört med andra länder?

Sverige, Finland och Frankrike ligger främst i världen med planeringen av geologiskt förvar för använt kärnbränsle.

- Anna-Lena Söderblom, Referensgruppen
Kategorier: Processen

Har andra platser undersökts?

SKB har gjort detaljerade undersökningar i både Oskarshamn och Östhammars kommun. Förstudier har gjorts även i Storuman, Malå, Nyköping, Tierp, Älvkarleby och Hultsfred.

- Ingrid Gustafsson, MKB-gruppen
Kategorier: Slutförvaret

Kommer det att göras något åt bullret utmed riksväg 76?

Trafikverket är ansvarigt för vägen och miljöpåverkan som den orsakar. Trafiken kan ses som en följdverksamhet och därför kan bullerdämpande åtgärder komma i fråga.

- Lisa Landberg, MKB-gruppen
Kategorier: Processen

Skulle ett slutförvar påverka miljön?

Det sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle skulle ge upphov till flera olika typer av miljöpåverkan, bland annat grundvattenavsänkning som kan påverka flera känsliga våtmarker ovanför slutförvaret. Buller från vägtrafik och själva bygget kan störa både människor och miljö.

- Reinhold Delwall, MKB-gruppen

Kommer Sverige att ta emot använt kärnbränsle från andra länder?

Nej, enligt svensk lag kommer Sverige inte att ta emot kärnavfall från andra länder.

- Anna-Lena Söderblom, Referensgruppen

Går kärnbränslet att ta upp igen?

Uppdraget som SKB fått från regering och riksdag är att bygga ett slutförvar, dvs utan planering för återtag. Möjligheter att ta upp bränslet kommer att finnas, men den processen är komplicerad.

- Barbro Andersson Öhrn, Säkerhetsgruppen

Saknar du en fråga?

Här kan du skicka in din egna frågeställningar om frågor som rör slutförvar i Östhammars kommun. Använd dig av formuläret nedan för att skicka oss din fråga. Vi ber dig fylla i din e-post nedan endast för att vi ska kunna skicka dig svaret på din fråga. Alla frågor vi får besvarar vi via mejl. Vissa av dem kommer att sammanställas och publiceras här.