Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

 

 

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark–och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

 

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/