Aktuellt

Här samlar vi nyheter och aktuella händelser som kan vara intressanta att ta del av.

Webbsändning Referensgruppsmöte 27 november

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Datum: 27 november
Tid: 16:00-17:30

Helén Segerstedt, Peter Larsson och Mikael Gontier från SKB berättar om läget i tillståndsprövningen för utbyggnad av SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).

Mötet kommer att websändas.
Denna nyhet uppdateras med videolänken inför mötet.

Välkomna!

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Informationsmöte
30 oktober, kl.18-20
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Gratis inträde

Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) utredning och granskning av ärendet.
Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.

Arrangör: Svenska turistföreningen, Uppsalaavdelningen, i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Webbsändning Referensgruppsmöte 23 oktober

2018-10-19

Tid: den 23 oktober kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Webbsänt möte från Referensgruppen.

Slutförvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun
I Östhammars kommun finns en organisation som har till uppdrag att följa, granska och informera om de slutförvar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att uppföra i kommunen. Referensgruppen, där samtliga ledamöter i fullmäktige ingår, är en del av den organisationen. På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen.

Vinnare frågesport

2018-10-02

Under Framtidsveckan hade slutförvarsenheten en monter på Storbrunn där det fanns möjlighet att svara på ett antal frågor. För de som gått igenom dessa frågor gick det att fylla i sin e-postadress varpå vi senare drog en vinnare. Priset var två biobiljetter!

Vinnare av biobiljetterna blev Annelie Thor!

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Tid: den 25 september kl 16.30-17.30

Nulägesrapport och aktuellt från SKB

Representanter från SKB berättar om deras arbete med kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

---

Hela sändningen går även att se i efterhand senare.
https://www.youtube.com/watch?v=m9_bTUrWHYo

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag, den 4 juli, kl 15.00 sänder Region Uppsala vårt seminarium live på länken nedan. Seminariet handlar om hur man samverkar på olika nivåer i slutförvarsfrågan.

https://www.youtube.com/watch?v=p6LjhGUYc-E

Informationsfolder

2018-06-21

För att öka kunskapen bland kommunens medborgare skickar vi ut en informationsfolder till alla fastboende och fritidsboende i Östhammars kommun.

De skickas ut under den 25:e och 26:e juni och har som syfte att ge en kort historik samt nulägesbeskrivning av vart vi står i processen i slutförvarsfrågan.
För frågor kan ni kontakta oss via slutforvarsenheten@osthammar.se eller så finns våra enskilda adresser under kontaktsidan.

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun är inbjudna till att hålla ett seminarium hos Region Uppsala under Almedalen 2018. Ämnet gäller samverkan kring slutförvarsarbetet.
Dag: 4juli 2018 15:00 - 15:45
Plats: Donners plats 6

Medverkande:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelseordförande (C), Östhammars kommun
Bodil Liedberg Jönsson, chef för Strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Gábor Szendrö, utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Henrik Pederby, moderator, Region Uppsala

Vi ska försöka hålla en livestreaming av seminariet, men det är i dagsläget osäkert om det går att ordna.

Läs mer om seminariet på:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54660

Fler seminarier gällande slutförvarsfrågan under Almedalen:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52584
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52956

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av SFR, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av dt befintliga slutförvaret.

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten berättar om kommunens arbete med ansökan.

Mötet börjar 18.00

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Östhammars kommun medverkar på ett litet hörn i det internationella arbetet hos IAEA (International Atomic Energy Agency) för att bidra med erfarenheter från lokala aktörer ( i det här fallet kommunen) i frågan om hantering av radioaktivt avfall. Kommunen har medverkat i diskussionerna till hur ett programförslag skulle kunna se ut i november 2018 för ett så kallat Technical meeting i den här frågan.

Att de lokala aktörerna är viktiga i processerna runt radioaktivt avfall är helt klart att IAEA har identifierat, och ett flertal projekt inom organisationen rör just den frågan. Nätverk och samarbeten i olika frågeställningar runt radioaktivt avfall finns redan mellan IAEA och myndigheter respektive industrin i världen, väl etablerat sedan många år tillbaka, så det är intressant att de lokala aktörerna nu får börja ta plats på arenan.

Det är en lång väg för att börja prata med varandra för IAEA (medlemsstaterna) och lokala aktörer (kommuner, regioner, NGO´s) på samma våglängd och med tydliga roller, men att börja försöka är en bra start. Förutsättningarna kan vara milsvida, och det finns mycket att lära för Sverige också som kan göra dialogen bättre hos oss. Men kan Östhammars kommun bidra till bättre dialoger med lokalsamhällena i olika länder så gör vi gärna det.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

2018-04-18

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall).

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föredraget kommer att webbsändas via www.slutforvarforsmark.se
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

- Etisk osäkerhet

- Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

- Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Den 27:e mars, kl 16:30-17:30 sänder vi direkt från Östhammars kommuns Referensgruppsmöte. Du kan se sändningen här på www.slutforvarforsmark.se

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

- Etisk osäkerhet

- Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

- Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Under gårdagens informationsmöte fick de nationella aktörerna möjlighet att berätta om sitt arbete och hur de jobbar efter att frågan nu lämnats över till regeringen. Moderator Ulf Wickbom lotsade frågor och diskussioner mellan de som jobbat med den här frågan under en väldigt lång tid. Mötet är en del av det informationsarbete som Östhammars kommun jobbar med för att ge möjlighet för medborgare att kunna sätta sig in slutförvarsfrågan.

Från vänster i bild: Ulf Wickbom, moderator; Ansi Gerhardsson, SSM; Jacob Spangenberg, Östhammars kommun; Johan Swahn, MKG och Magnus Westlind, SKB

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.
Mötet börjar 18:00.

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Vi bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan som berättar om sin roll och sitt arbete. Vi berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Medverkande aktörer är:

- Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

- Strålsäkerhetsmyndigheten

- Kärnavfallsrådet

- Östhammars kommun

- Oskarshamns kommun

- Länsstyrelsen i Uppsala län

- Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

- Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)

- Milkas

Även Mark- och miljödomstolens arbete presenteras.

Detta är en del av det kunskapsbyggande kring slutförvarsfrågan som Östhammars kommun hela tiden jobbar med.

Moderator: Ulf Wickbom

Tid: 13 februari, 18:00 (vi bjuder på fika från 17:30)

Plats: Ladan i Gimo (Karta)

Mötet är kostnadsfritt och kommer att sändas på webben, via denna sida.

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Under kommunfullmäktige den 30/1 2018 beslutades att ställa in den planerade folkomröstningen gällande slutförvarsfrågan i Östhammars kommun. Regeringen har fått yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) och ska nu ta ärendet vidare. I dagsläget är det oklart hur processen ser ut framöver.

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Idag, den 30 januari, sänder vi Referensgruppsmötet live, med start 16:30. Malin Wikström, juridiskt ombud för Östhammars kommun i slutförvarsfrågan, presenterar tillsammans med Marie Berggren, chef på strategienheten, hur Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden påverkar ansökningsprocessen.

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/
stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 16.30.

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Mark- och miljödomstolen har beslutat att skjuta fram tiden för sitt yttrande. Det var tänkt att de skulle offentliggöra detta den 20 december, men det skjuts alltså fram till den 23 januari, klockan 11.00. Skälet är enligt rådmannen att det är ett oerhört komplicerat fall som helt enkelt behöver mer tid att behandlas.

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Öppet möte för allmänheten. Information gällande bland annat huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 18.00.
Skicka in dina frågor under sändningen så besvarar vi dem i mån av tid.

slutforvarsenheten@osthammar.se

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff - Vad händer i slutförvarsfrågan?

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är avslutad. Vi bjuder in till ett föredrag där vi informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut.

Medverkande:
Margareta Widén-Berggren, Vice ordförande för kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

Datum: 30 november
Tid: 18:00-19:00
Plats: Bruksgymnasiets matsal, Gymnasievägen 1, Gimo

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas.
Vi bjuder på fika från 17:45.

Välkommen!

Signerat, del 6

2017-10-30

(Detta publicerades först 2017-10-25)

Sista veckan i huvudförhandlingarna.
Veckan inleddes med att såväl SKB som SSM gjorde lite längre presentationer för att besvara domstolens frågeställningar från tidigare veckor. SKB har redovisat svar på en del juridiska frågor gällande bla vad bolaget anser ska omfattas av tillåtlighet/ tillstånd enligt miljöbalken (MB) respektive kärntekniklagen (KTL) och hur regelverken relaterar till/kompletterar varandra. Den parallellprövning som sker har några gemensamma moment; exempelvis framtagande av miljökonsekvensbedömning och ett beslut hos regeringen, men också olika grad av delaktighet från allmänheten i processerna. MB-prövningen sker i mark- och miljödomstolen med ett stort inslag av delaktighet igenom hela processen. KTL-prövningen sker hos SSM med mer begränsad delaktighet, då det hanterar även t ex fysiskt skydd utöver strålskydd. Prövningarna har också olika rättskraft, där MB är mer statisk (ett lagakraftvunnet tillstånd gäller i sin helhet tills omprövning sker) och KTL är mer dynamiskt (har en sk stegvis prövning)

För en verksamhet som är bland de första i sitt slag i världen, för vilken det saknas erfarenhet av lång drift, och utan möjlighet att dra erfarenheter inom en livstid då kärnavfallet ska förvaras 100 000 år, så kommer besluten innehålla ett visst mått av osäkerheter. SSM har därför beskrivit sitt arbetssätt för domstolen gällande att omhänderta osäkerheterna vad avser strålsäkerhetsfrågor utifrån perspektivet av den sk stegvisa prövningen, där osäkerheterna för varje steg rätas ut när man får mer information (tex om hur berget verkligen ser ut) och regleras.

Domstolen har nu under sista veckan redovisat brev, mail eller telefonsamtal med synpunkter som kommit in till domstolen från icke närvarande myndigheter och enskilda. De som närvarat har haft möjlighet till replik på tidigare presentationer vilket bla Herbert Henkel (geologiska linsens placering i relation till skjuvzoner) och Peter Szakálos (kopparkorrosion) tagit. SKB har också redovisat sin senaste version av villkor och åtagande sammanställd utifrån de tidigare förhandlingsveckornas resultat. Båda kommunerna, länsstyrelserna i bägge länen, statliga verk och miljöorganisationerna har framställt sina inställningar till dessa. Flera av de synpunkter som Östhammars kommun har haft har omhändertagits på ett bra sätt.

Sista delen av veckan kommer det vara slutpläderingar i målet och domstolen kommer lämna besked om när de förväntas avge yttrande till regeringen över tillåtligheten till slutförvar för använt kärnbränsle utifrån dessa förhandlingar.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Signerat, del 5

2017-10-26

(Publicerades först 2017-10-19)

 

De sista dagarna i Östhammarsveckan innehöll en syn och en avslutande dag med flera anföranden av olika aktörer samt en villkors- och åtagandepresentation av SKB.

Synen i Forsmarksområdet innebar en busstur längs väg Rv 76, en snabbtitt på Forsmarks hamn (farleden, platsen i relation till Natura 2000-områden samt SFR-området), därefter vidare för den tänkta platsen för ovanjordsanläggningen och beskrivning av vilka anläggningsarbeten som kommer ske (bla viss utfyllnad i Södervikens kant) och avslutades vid ett par gölar i skogen (både en naturlig och en anlagd).

Sista dagen presenterade SKB sina förslag till villkor och åtaganden som innehöll några förändringar jämfört med tidigare. En del lite mindre som innebar förtydliganden och ett par lite större; ett nytt villkor gällande åtgärder vid bullerstörda fastigheter längs med Lv 292 och Rv 76 och större justering av villkor gällande grundvattenavsänkning. Parterna redogjorde för sin syn på SKB:s förslag så långt möjligt. Såväl Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Östhammars kommun och miljörörelsen har några frågetecken kvar och de kommer sannolikt bli uträtade, klargjorda och bemötta av SKB under sista veckan.

Ett yrkande från Milkas om TV-sänd sista vecka i Nacka avslogs av rätten.

Ett stort tack riktas till dem/de som gjorde veckan i Östhammars kommun lite annorlunda med fantastiska bullbak med tillhörande doft- och smakupplevelser.

När vi nu går in i förhandlingssalen för sista veckan kommer Havs- och Vattenmyndigheten göra ett anförande, Mark- och miljödomstolen ska få svar från framför allt SKB, men även andra aktörer tex SSM, på vissa frågeställningar de har kvar från de övriga veckorna och vi träder in i de sista dagarna av ställningstaganden gällande villkor och åtaganden från SKB.

 
Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Signerat, del 4

2017-10-19

(Detta publicerades först 17-10-11)

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.
Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter, nu Ladan i Gimo, den sk Östhammarsveckan. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda. Här i Östhammar finns några nya aktörer på plats, Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen Uppsala län är nya röster i förhandlingssalen. Båda avstyrkte ansökan. Även länsstyrelsen i Uppsala län och Naturvårdsverket liksom Östhammars kommun själva yttrar sig betydligt mer under denna vecka.
SKB har startat upp med sina yrkanden med särskild betoning på de yrkanden som rör kärnbränsleförvaret och de har, precis som i Nacka och Oskarshamn, översiktligt redogjort för det svenska systemet, KBS-3-metoden och de anläggningar som ingår i systemet och har redogjort mer på djupet för de platsförutsättningar och omgivningsförhållanden som råder i Forsmarksområdet. SKB har delat in slutförvar för använt kärnbränsle i tre skeden:
1. Uppförandeskede, de första 10 åren
2. Driftskede, ca 45 år
3. Avvecklingsskede, ca 15 år
Utifrån dessa har SKB beskrivit vad som kommer byggas upp ovan jord, vad som kommer brytas ut under jord, vilka sorters anläggningar som ska etableras, vilka vattenverksamheter som kommer genomföras (grundvattenbortledning, brobygge, utfyllnader mm), vilken vattenpåverkan som kommer ske, vilka materialtransporter som kommer ske och vilken bullerpåverkan som följer av det, vilken påverkan verksamheten kommer ha på naturvärden i skog och våtmarker samt de Natura 2000-områden som finns i närheten. SSM har beskrivit hur man tittat på strålsäkerhetsfrågorna i varje skede och vad som återstår för SKB att undersöka närmare när man börjar gå ned i berget och skapa mer detaljerade förutsättningar. Länsstyrelsen har beskrivit på vilka grunder man givit artskyddsdispens (som blivit överklagat).
Flera frågor har kommit upp om buller längs transportvägarna, om länshållningsvatten, om kvalitetssäkringsarbetet, om kväve och kompensationsåtgärder.
Under veckan kom SKB in med ett förslag på åtagande gällande bullerreducerande åtgärder längs med väg 76, som kommer preciseras ytterligare under fredagens villkorsdiskussioner. På torsdagen är det syn i Forsmarksområdet där det bla ingår att titta på utfyllnadsområden och göletableringar. Efter Östhammarsveckan är det uppehåll en vecka, sedan samlas alla igen för sista veckan i Nacka.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket, där vissa förändringar har gjorts såväl under Oskarshamnsveckan som under Östhammarsveckan. Förändringar är del av förhandlingen där parterna redogör för sina olika infallsvinklar, ståndpunkter och krav. Ibland är förändringarna mindre, något ord som saknas men som förtydligar och förstärker och ibland skärper villkoret, ibland är det mer omfattande förändring eller helt nya villkor som föreslås och accepteras eller förkastas av SKB.

En sådan större förändring blev resultatet av Östhammars kommuns agerande gällande buller från transporter på Lv 76, där SKB skrev ett nytt villkor gällande bullerreducerande åtgärder. Andra lite större förändringar har gällt grundvattenbortledning där tre tidigare villkor slogs ihop till ett samt ett nytt villkor gällande SKB´s ansvar för kontinuerlig omvärldsbevakning om metoder för slutförvaring, informationsbevarande och övervakning efter förslutning.

De flesta miljödomar har ett sk allmänt villkor som talar om att verksamheten ska bedrivas enligt vad som sökanden presenterat i sin ansökan. Den här ansökan är så stor och omfattande att SKB preciserat tydligare vad de åtar sig i enlighet med det allmänna villkoret. Här återfinns hur SKB ska organisera och leda sitt miljöansvar, flera åtaganden om skyddsåtgärder för naturmiljön, avfall och kemikalier, energianvändning, bergmasse- och vattenhantering samt kompensationsåtgärder för kväveutsläppen som kommer ske i Öregrundsgrepen.

Ett yrkande om radio- och TV-sändning av sista veckan i Nacka avslogs av domstolen.

Sist men inte minst har det funnits en/flera bullbakare som bjudit på olika sorters bullar varje dag. Ingen kommer glömma detta från Östhammarsveckan. Tack!

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Gårdagens fokus på naturvärdesfrågor, artskydd och Natura 2000 och ett ganska stort antal frågor från flera aktörer följdes upp idag av SKB som svarade på de flesta frågeställningarna. De frågor som behöver lite mer arbete för att besvara återkommer SKB med, oftast senare på dagen eller dagen efter.

Denna dag har också Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS) med Kenneth Gunnarsson som talare och Naturskyddsföreningen Uppsala län med Hans Jivander som talare utvecklat sina respektive ståndpunkter gällande ansökan. Bägge föreningarna landade i avstyrkan, med lite olika infallsvinklar.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Uppsala län har också utvecklat sina ställningstaganden gällande artskyddsdispensen för bla Gölgroda och Gulyxne och hur de ser en framtida hantering av målet och betydelsen som artskyddsdispens har för regeringen rent juridiskt.

Eftermiddagen ägnades åt ett platsbesök med buss i Forsmark, där rätten och parterna fick se hamnen, få en känsla för avstånden till Natura 2000-områdena, platsen för broetablering, utbredningen av utfyllnaden av Söderviken, berggrunden vid platsen för tunnelnedfarten, borrplats 8 samt såväl befintliga och konstgjorda gölar. SKB beskrev även var i terrängen man kunde förvänta sig olika byggnader och anläggningar.

Idag har också det mediala intresset varit större med såväl radio som TV på plats under dagen.

2017-10-12

2017-10-10

2017-10-09

2017-10-06

2017-10-04

2017-10-03

2017-09-26

2017-09-19

2017-09-14

2017-09-14

2017-09-06

2017-08-30

2017-07-04

2017-05-16

2017-03-02

2017-02-02

2016-12-13

2016-11-16

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall…

Läs mer

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Informationsmöte i Uppsala. Vad händer med förslaget att slutförvara använt…

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-10-19

Webbsändning Referensgruppen. Information om slutförvarsorganisationen samt…

Läs mer

Vinnare frågesport

2018-10-02

Vinnare av frågesport under Framtidsveckan

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Webbsändning referensgruppsmöte. 25 september.
Nulägesrapport och aktuellt…

Läs mer

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag sänds vårt seminarium från Almedalen gällande hur man samverkar på…

Läs mer

Informationsfolder

2018-06-21

Efter midsommarhelgen skickas en informationsfolder ut till alla hushåll i…

Läs mer

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun håller i ett seminarium under Almedalsveckan

Läs mer

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25 Läs mer

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Samarbete med lokala aktörer för IAEA

Läs mer

Informationsträff om utbyggnaden...

2018-04-18

Presentation gällande utbyggnaden av SFR, samt kommunens arbete i frågan.

Läs mer

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27 Läs mer

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Livesändning av kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Läs mer

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Nationella aktörer berättade om sitt arbete med frågorna.

Läs mer

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.

Läs mindre

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnas en informationsträff gällande slutförvarsfrågan.

Läs mer

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01 Läs mer

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30 Läs mer

Myndigheternas yttranden

2018-01-23 Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12 Läs mer

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06 Läs mer

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Läs mer

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Läs mer

Signerat, del 6

2017-10-30

Sista veckan i huvudförhandlingarna.

Läs mer

Signerat, del 5

2017-10-26

De sista dagarna i Östhammarsveckan

Läs mer

Signerat, del 4

2017-10-19

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12 Läs mer

2017-10-12 Läs mer

2017-10-10 Läs mer

2017-10-09 Läs mer

2017-10-06 Läs mer

2017-10-04 Läs mer

2017-10-03 Läs mer

2017-09-26 Läs mer

2017-09-19 Läs mer

2017-09-14 Läs mer

2017-09-14 Läs mer

2017-09-06 Läs mer

2017-08-30 Läs mer

2017-07-04 Läs mer

2017-05-16 Läs mer

2017-03-02 Läs mer

2017-02-02 Läs mer

2016-12-13 Läs mer

2016-11-16 Läs mer
av artiklar

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall…

Webbsändning Referensgruppsmöte 27 november

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Datum: 27 november
Tid: 16:00-17:30

Helén Segerstedt, Peter Larsson och Mikael Gontier från SKB berättar om läget i tillståndsprövningen för utbyggnad av SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).

Mötet kommer att websändas.
Denna nyhet uppdateras med videolänken inför mötet.

Välkomna!

Läs mer

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Informationsmöte i Uppsala. Vad händer med förslaget att slutförvara använt…

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Informationsmöte
30 oktober, kl.18-20
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Gratis inträde

Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) utredning och granskning av ärendet.
Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.

Arrangör: Svenska turistföreningen, Uppsalaavdelningen, i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-10-19

Webbsändning Referensgruppen. Information om slutförvarsorganisationen samt…

Webbsändning Referensgruppsmöte 23 oktober

2018-10-19

Tid: den 23 oktober kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Webbsänt möte från Referensgruppen.

Slutförvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun
I Östhammars kommun finns en organisation som har till uppdrag att följa, granska och informera om de slutförvar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att uppföra i kommunen. Referensgruppen, där samtliga ledamöter i fullmäktige ingår, är en del av den organisationen. På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen.

Läs mer

Vinnare frågesport

2018-10-02

Vinnare av frågesport under Framtidsveckan

Vinnare frågesport

2018-10-02

Under Framtidsveckan hade slutförvarsenheten en monter på Storbrunn där det fanns möjlighet att svara på ett antal frågor. För de som gått igenom dessa frågor gick det att fylla i sin e-postadress varpå vi senare drog en vinnare. Priset var två biobiljetter!

Vinnare av biobiljetterna blev Annelie Thor!

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Webbsändning referensgruppsmöte. 25 september.
Nulägesrapport och aktuellt…

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Tid: den 25 september kl 16.30-17.30

Nulägesrapport och aktuellt från SKB

Representanter från SKB berättar om deras arbete med kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

---

Hela sändningen går även att se i efterhand senare.
https://www.youtube.com/watch?v=m9_bTUrWHYo

Läs mer

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag sänds vårt seminarium från Almedalen gällande hur man samverkar på…

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag, den 4 juli, kl 15.00 sänder Region Uppsala vårt seminarium live på länken nedan. Seminariet handlar om hur man samverkar på olika nivåer i slutförvarsfrågan.

https://www.youtube.com/watch?v=p6LjhGUYc-E

Läs mer

Informationsfolder

2018-06-21

Efter midsommarhelgen skickas en informationsfolder ut till alla hushåll i…

Informationsfolder

2018-06-21

För att öka kunskapen bland kommunens medborgare skickar vi ut en informationsfolder till alla fastboende och fritidsboende i Östhammars kommun.

De skickas ut under den 25:e och 26:e juni och har som syfte att ge en kort historik samt nulägesbeskrivning av vart vi står i processen i slutförvarsfrågan.
För frågor kan ni kontakta oss via slutforvarsenheten@osthammar.se eller så finns våra enskilda adresser under kontaktsidan.

Läs mer

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun håller i ett seminarium under Almedalsveckan

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun är inbjudna till att hålla ett seminarium hos Region Uppsala under Almedalen 2018. Ämnet gäller samverkan kring slutförvarsarbetet.
Dag: 4juli 2018 15:00 - 15:45
Plats: Donners plats 6

Medverkande:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelseordförande (C), Östhammars kommun
Bodil Liedberg Jönsson, chef för Strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Gábor Szendrö, utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Henrik Pederby, moderator, Region Uppsala

Vi ska försöka hålla en livestreaming av seminariet, men det är i dagsläget osäkert om det går att ordna.

Läs mer om seminariet på:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54660

Fler seminarier gällande slutförvarsfrågan under Almedalen:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52584
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52956

Läs mer

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av SFR, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av dt befintliga slutförvaret.

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten berättar om kommunens arbete med ansökan.

Mötet börjar 18.00

Läs mer

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Samarbete med lokala aktörer för IAEA

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Östhammars kommun medverkar på ett litet hörn i det internationella arbetet hos IAEA (International Atomic Energy Agency) för att bidra med erfarenheter från lokala aktörer ( i det här fallet kommunen) i frågan om hantering av radioaktivt avfall. Kommunen har medverkat i diskussionerna till hur ett programförslag skulle kunna se ut i november 2018 för ett så kallat Technical meeting i den här frågan.

Att de lokala aktörerna är viktiga i processerna runt radioaktivt avfall är helt klart att IAEA har identifierat, och ett flertal projekt inom organisationen rör just den frågan. Nätverk och samarbeten i olika frågeställningar runt radioaktivt avfall finns redan mellan IAEA och myndigheter respektive industrin i världen, väl etablerat sedan många år tillbaka, så det är intressant att de lokala aktörerna nu får börja ta plats på arenan.

Det är en lång väg för att börja prata med varandra för IAEA (medlemsstaterna) och lokala aktörer (kommuner, regioner, NGO´s) på samma våglängd och med tydliga roller, men att börja försöka är en bra start. Förutsättningarna kan vara milsvida, och det finns mycket att lära för Sverige också som kan göra dialogen bättre hos oss. Men kan Östhammars kommun bidra till bättre dialoger med lokalsamhällena i olika länder så gör vi gärna det.

Läs mer

Informationsträff om utbyggnaden...

2018-04-18

Presentation gällande utbyggnaden av SFR, samt kommunens arbete i frågan.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

2018-04-18

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall).

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föredraget kommer att webbsändas via www.slutforvarforsmark.se
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Läs mer

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

- Etisk osäkerhet

- Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

- Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Läs mer

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Livesändning av kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Den 27:e mars, kl 16:30-17:30 sänder vi direkt från Östhammars kommuns Referensgruppsmöte. Du kan se sändningen här på www.slutforvarforsmark.se

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

- Etisk osäkerhet

- Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

- Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Läs mer

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Nationella aktörer berättade om sitt arbete med frågorna.

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Under gårdagens informationsmöte fick de nationella aktörerna möjlighet att berätta om sitt arbete och hur de jobbar efter att frågan nu lämnats över till regeringen. Moderator Ulf Wickbom lotsade frågor och diskussioner mellan de som jobbat med den här frågan under en väldigt lång tid. Mötet är en del av det informationsarbete som Östhammars kommun jobbar med för att ge möjlighet för medborgare att kunna sätta sig in slutförvarsfrågan.

Från vänster i bild: Ulf Wickbom, moderator; Ansi Gerhardsson, SSM; Jacob Spangenberg, Östhammars kommun; Johan Swahn, MKG och Magnus Westlind, SKB

Läs mer

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.
Mötet börjar 18:00.

Läs mindre

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnas en informationsträff gällande slutförvarsfrågan.

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Vi bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan som berättar om sin roll och sitt arbete. Vi berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Medverkande aktörer är:

- Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

- Strålsäkerhetsmyndigheten

- Kärnavfallsrådet

- Östhammars kommun

- Oskarshamns kommun

- Länsstyrelsen i Uppsala län

- Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

- Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)

- Milkas

Även Mark- och miljödomstolens arbete presenteras.

Detta är en del av det kunskapsbyggande kring slutförvarsfrågan som Östhammars kommun hela tiden jobbar med.

Moderator: Ulf Wickbom

Tid: 13 februari, 18:00 (vi bjuder på fika från 17:30)

Plats: Ladan i Gimo (Karta)

Mötet är kostnadsfritt och kommer att sändas på webben, via denna sida.

Läs mer

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Under kommunfullmäktige den 30/1 2018 beslutades att ställa in den planerade folkomröstningen gällande slutförvarsfrågan i Östhammars kommun. Regeringen har fått yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) och ska nu ta ärendet vidare. I dagsläget är det oklart hur processen ser ut framöver.

Läs mer

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Idag, den 30 januari, sänder vi Referensgruppsmötet live, med start 16:30. Malin Wikström, juridiskt ombud för Östhammars kommun i slutförvarsfrågan, presenterar tillsammans med Marie Berggren, chef på strategienheten, hur Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden påverkar ansökningsprocessen.

Läs mer

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/
stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 16.30.

Läs mer

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Mark- och miljödomstolen har beslutat att skjuta fram tiden för sitt yttrande. Det var tänkt att de skulle offentliggöra detta den 20 december, men det skjuts alltså fram till den 23 januari, klockan 11.00. Skälet är enligt rådmannen att det är ett oerhört komplicerat fall som helt enkelt behöver mer tid att behandlas.

Läs mer

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Öppet möte för allmänheten. Information gällande bland annat huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 18.00.
Skicka in dina frågor under sändningen så besvarar vi dem i mån av tid.

slutforvarsenheten@osthammar.se

Läs mer

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff - Vad händer i slutförvarsfrågan?

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är avslutad. Vi bjuder in till ett föredrag där vi informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut.

Medverkande:
Margareta Widén-Berggren, Vice ordförande för kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

Datum: 30 november
Tid: 18:00-19:00
Plats: Bruksgymnasiets matsal, Gymnasievägen 1, Gimo

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas.
Vi bjuder på fika från 17:45.

Välkommen!

Läs mer

Signerat, del 6

2017-10-30

Sista veckan i huvudförhandlingarna.

Signerat, del 6

2017-10-30

(Detta publicerades först 2017-10-25)

Sista veckan i huvudförhandlingarna.
Veckan inleddes med att såväl SKB som SSM gjorde lite längre presentationer för att besvara domstolens frågeställningar från tidigare veckor. SKB har redovisat svar på en del juridiska frågor gällande bla vad bolaget anser ska omfattas av tillåtlighet/ tillstånd enligt miljöbalken (MB) respektive kärntekniklagen (KTL) och hur regelverken relaterar till/kompletterar varandra. Den parallellprövning som sker har några gemensamma moment; exempelvis framtagande av miljökonsekvensbedömning och ett beslut hos regeringen, men också olika grad av delaktighet från allmänheten i processerna. MB-prövningen sker i mark- och miljödomstolen med ett stort inslag av delaktighet igenom hela processen. KTL-prövningen sker hos SSM med mer begränsad delaktighet, då det hanterar även t ex fysiskt skydd utöver strålskydd. Prövningarna har också olika rättskraft, där MB är mer statisk (ett lagakraftvunnet tillstånd gäller i sin helhet tills omprövning sker) och KTL är mer dynamiskt (har en sk stegvis prövning)

För en verksamhet som är bland de första i sitt slag i världen, för vilken det saknas erfarenhet av lång drift, och utan möjlighet att dra erfarenheter inom en livstid då kärnavfallet ska förvaras 100 000 år, så kommer besluten innehålla ett visst mått av osäkerheter. SSM har därför beskrivit sitt arbetssätt för domstolen gällande att omhänderta osäkerheterna vad avser strålsäkerhetsfrågor utifrån perspektivet av den sk stegvisa prövningen, där osäkerheterna för varje steg rätas ut när man får mer information (tex om hur berget verkligen ser ut) och regleras.

Domstolen har nu under sista veckan redovisat brev, mail eller telefonsamtal med synpunkter som kommit in till domstolen från icke närvarande myndigheter och enskilda. De som närvarat har haft möjlighet till replik på tidigare presentationer vilket bla Herbert Henkel (geologiska linsens placering i relation till skjuvzoner) och Peter Szakálos (kopparkorrosion) tagit. SKB har också redovisat sin senaste version av villkor och åtagande sammanställd utifrån de tidigare förhandlingsveckornas resultat. Båda kommunerna, länsstyrelserna i bägge länen, statliga verk och miljöorganisationerna har framställt sina inställningar till dessa. Flera av de synpunkter som Östhammars kommun har haft har omhändertagits på ett bra sätt.

Sista delen av veckan kommer det vara slutpläderingar i målet och domstolen kommer lämna besked om när de förväntas avge yttrande till regeringen över tillåtligheten till slutförvar för använt kärnbränsle utifrån dessa förhandlingar.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Signerat, del 5

2017-10-26

De sista dagarna i Östhammarsveckan

Signerat, del 5

2017-10-26

(Publicerades först 2017-10-19)

 

De sista dagarna i Östhammarsveckan innehöll en syn och en avslutande dag med flera anföranden av olika aktörer samt en villkors- och åtagandepresentation av SKB.

Synen i Forsmarksområdet innebar en busstur längs väg Rv 76, en snabbtitt på Forsmarks hamn (farleden, platsen i relation till Natura 2000-områden samt SFR-området), därefter vidare för den tänkta platsen för ovanjordsanläggningen och beskrivning av vilka anläggningsarbeten som kommer ske (bla viss utfyllnad i Södervikens kant) och avslutades vid ett par gölar i skogen (både en naturlig och en anlagd).

Sista dagen presenterade SKB sina förslag till villkor och åtaganden som innehöll några förändringar jämfört med tidigare. En del lite mindre som innebar förtydliganden och ett par lite större; ett nytt villkor gällande åtgärder vid bullerstörda fastigheter längs med Lv 292 och Rv 76 och större justering av villkor gällande grundvattenavsänkning. Parterna redogjorde för sin syn på SKB:s förslag så långt möjligt. Såväl Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Östhammars kommun och miljörörelsen har några frågetecken kvar och de kommer sannolikt bli uträtade, klargjorda och bemötta av SKB under sista veckan.

Ett yrkande från Milkas om TV-sänd sista vecka i Nacka avslogs av rätten.

Ett stort tack riktas till dem/de som gjorde veckan i Östhammars kommun lite annorlunda med fantastiska bullbak med tillhörande doft- och smakupplevelser.

När vi nu går in i förhandlingssalen för sista veckan kommer Havs- och Vattenmyndigheten göra ett anförande, Mark- och miljödomstolen ska få svar från framför allt SKB, men även andra aktörer tex SSM, på vissa frågeställningar de har kvar från de övriga veckorna och vi träder in i de sista dagarna av ställningstaganden gällande villkor och åtaganden från SKB.

 
Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Signerat, del 4

2017-10-19

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.

Signerat, del 4

2017-10-19

(Detta publicerades först 17-10-11)

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.
Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter, nu Ladan i Gimo, den sk Östhammarsveckan. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda. Här i Östhammar finns några nya aktörer på plats, Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen Uppsala län är nya röster i förhandlingssalen. Båda avstyrkte ansökan. Även länsstyrelsen i Uppsala län och Naturvårdsverket liksom Östhammars kommun själva yttrar sig betydligt mer under denna vecka.
SKB har startat upp med sina yrkanden med särskild betoning på de yrkanden som rör kärnbränsleförvaret och de har, precis som i Nacka och Oskarshamn, översiktligt redogjort för det svenska systemet, KBS-3-metoden och de anläggningar som ingår i systemet och har redogjort mer på djupet för de platsförutsättningar och omgivningsförhållanden som råder i Forsmarksområdet. SKB har delat in slutförvar för använt kärnbränsle i tre skeden:
1. Uppförandeskede, de första 10 åren
2. Driftskede, ca 45 år
3. Avvecklingsskede, ca 15 år
Utifrån dessa har SKB beskrivit vad som kommer byggas upp ovan jord, vad som kommer brytas ut under jord, vilka sorters anläggningar som ska etableras, vilka vattenverksamheter som kommer genomföras (grundvattenbortledning, brobygge, utfyllnader mm), vilken vattenpåverkan som kommer ske, vilka materialtransporter som kommer ske och vilken bullerpåverkan som följer av det, vilken påverkan verksamheten kommer ha på naturvärden i skog och våtmarker samt de Natura 2000-områden som finns i närheten. SSM har beskrivit hur man tittat på strålsäkerhetsfrågorna i varje skede och vad som återstår för SKB att undersöka närmare när man börjar gå ned i berget och skapa mer detaljerade förutsättningar. Länsstyrelsen har beskrivit på vilka grunder man givit artskyddsdispens (som blivit överklagat).
Flera frågor har kommit upp om buller längs transportvägarna, om länshållningsvatten, om kvalitetssäkringsarbetet, om kväve och kompensationsåtgärder.
Under veckan kom SKB in med ett förslag på åtagande gällande bullerreducerande åtgärder längs med väg 76, som kommer preciseras ytterligare under fredagens villkorsdiskussioner. På torsdagen är det syn i Forsmarksområdet där det bla ingår att titta på utfyllnadsområden och göletableringar. Efter Östhammarsveckan är det uppehåll en vecka, sedan samlas alla igen för sista veckan i Nacka.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket, där vissa förändringar har gjorts såväl under Oskarshamnsveckan som under Östhammarsveckan. Förändringar är del av förhandlingen där parterna redogör för sina olika infallsvinklar, ståndpunkter och krav. Ibland är förändringarna mindre, något ord som saknas men som förtydligar och förstärker och ibland skärper villkoret, ibland är det mer omfattande förändring eller helt nya villkor som föreslås och accepteras eller förkastas av SKB.

En sådan större förändring blev resultatet av Östhammars kommuns agerande gällande buller från transporter på Lv 76, där SKB skrev ett nytt villkor gällande bullerreducerande åtgärder. Andra lite större förändringar har gällt grundvattenbortledning där tre tidigare villkor slogs ihop till ett samt ett nytt villkor gällande SKB´s ansvar för kontinuerlig omvärldsbevakning om metoder för slutförvaring, informationsbevarande och övervakning efter förslutning.

De flesta miljödomar har ett sk allmänt villkor som talar om att verksamheten ska bedrivas enligt vad som sökanden presenterat i sin ansökan. Den här ansökan är så stor och omfattande att SKB preciserat tydligare vad de åtar sig i enlighet med det allmänna villkoret. Här återfinns hur SKB ska organisera och leda sitt miljöansvar, flera åtaganden om skyddsåtgärder för naturmiljön, avfall och kemikalier, energianvändning, bergmasse- och vattenhantering samt kompensationsåtgärder för kväveutsläppen som kommer ske i Öregrundsgrepen.

Ett yrkande om radio- och TV-sändning av sista veckan i Nacka avslogs av domstolen.

Sist men inte minst har det funnits en/flera bullbakare som bjudit på olika sorters bullar varje dag. Ingen kommer glömma detta från Östhammarsveckan. Tack!

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Gårdagens fokus på naturvärdesfrågor, artskydd och Natura 2000 och ett ganska stort antal frågor från flera aktörer följdes upp idag av SKB som svarade på de flesta frågeställningarna. De frågor som behöver lite mer arbete för att besvara återkommer SKB med, oftast senare på dagen eller dagen efter.

Denna dag har också Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS) med Kenneth Gunnarsson som talare och Naturskyddsföreningen Uppsala län med Hans Jivander som talare utvecklat sina respektive ståndpunkter gällande ansökan. Bägge föreningarna landade i avstyrkan, med lite olika infallsvinklar.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Uppsala län har också utvecklat sina ställningstaganden gällande artskyddsdispensen för bla Gölgroda och Gulyxne och hur de ser en framtida hantering av målet och betydelsen som artskyddsdispens har för regeringen rent juridiskt.

Eftermiddagen ägnades åt ett platsbesök med buss i Forsmark, där rätten och parterna fick se hamnen, få en känsla för avstånden till Natura 2000-områdena, platsen för broetablering, utbredningen av utfyllnaden av Söderviken, berggrunden vid platsen för tunnelnedfarten, borrplats 8 samt såväl befintliga och konstgjorda gölar. SKB beskrev även var i terrängen man kunde förvänta sig olika byggnader och anläggningar.

Idag har också det mediala intresset varit större med såväl radio som TV på plats under dagen.

Läs mer

2017-10-12

2017-10-12

Läs mer

2017-10-10

2017-10-10

Läs mer

2017-10-09

2017-10-09

Läs mer

2017-10-06

2017-10-06

Läs mer

2017-10-04

2017-10-04

Läs mer

2017-10-03

2017-10-03

Läs mer

2017-09-26

2017-09-26

Läs mer

2017-09-19

2017-09-19

Läs mer

2017-09-14

2017-09-14

Läs mer

2017-09-14

2017-09-14

Läs mer

2017-09-06

2017-09-06

Läs mer

2017-08-30

2017-08-30

Läs mer

2017-07-04

2017-07-04

Läs mer

2017-05-16

2017-05-16

Läs mer

2017-03-02

2017-03-02

Läs mer

2017-02-02

2017-02-02

Läs mer

2016-12-13

2016-12-13

Läs mer

2016-11-16

2016-11-16

Läs mer