Huvudförhandling i Oskarshamn avslutad

2017-10-06

Huvudförhandlingsveckan i Oskarshamn är avslutade. På måndag återupptas förhandlingarna i Östhammars kommun, då med fokus på anläggningarna som är tänkta att ligga i anslutning till slutförvaret i Forsmark.

Under Oskarshamnsveckan, som är den tredje förhandlingsveckan av totalt fem, fick vi ta del av flera presentationer där SKB bland annat berättade om sina planer för CLAB som tillsammans med den planerade inkapslingsanläggningen kommer att kallas CLINK. Andra parter kom också till tals där bland annat SSM redogjorde för sin granskning av SKB:s ansökan som kortfattat innebär att SSM anser att SKB har förutsättningar att uppfylla sina åtaganden enligt ansökan. Både Milkas och MKG, som redan tidigare avstyrkt SKB:s ansökan, framförde argument till varför SKB:s forskning och planering är bristfällig.

Under onsdagen fick domstolen med alla involverade gå på syn vid CLAB och Äspölaboratoriet samt att det var syn vid kapsellaboratoriet under torsdagen. Då förhandlingarna gick fortare än planerat denna vecka så behövdes inte reservdagen på fredagen tas i anspråk.

Läs även Marie Berggrens text, som vi kallar ”Signerat” och finns på vår hemsida likväl som i de lokala annonstidningarna.

 

Magnus Degerman

Kommunikatör på Strategienheten